Ученици от паралелка „Природни науки“ (биология и химия) на Средно училище „Стоян Заимов“ – Плевен посетиха катедра „Анатомия, цитология и хистология“ на Медицински университет. Една от целите е свързана с онагледяване на изученото учебно съдържание по анатомия на човека – с естествени обекти. Със своите професионални и личностни умения, асистент д-р Александър Тодоров успя да заинтригува всички – с обясненията и демонстрациите. Благодарим му за вниманието, което отдели на учениците!

На 12 февруари 2020 г. в СУ „Стоян Заимов“ – Плевен се учреди клуб към Български младежки червен кръст – Плевен. Името на училищния клуб към БМЧК е „Доброто в нас“ и членуват 18 ученици от IX  и X клас. На 17 февруари 2020 г. се проведе и първото обучение от доброволците от Централен БМЧК , на тема „Общо знание за БЧК“. Предстоят други обучения, инициативи - доброволчество.

В периода 18 – 21 февруари 2020 г. в СУ „Стоян Заимов“, Плевен се проведе седмица на Приемствеността между начален и прогимназиален етап. Ученици от всички паралелки на четвърти клас посетиха кабинета по Биология. Заедно с учителите по биология те участваха в провеждането на опити – за хранене и дишане на растенията, наблюдаваха с микроскоп - тичинков прашец, устица от лист на мушкато, наблюдение с 3D очила и др. По този начин те нагледно установиха кои са продуктите от фотосинтезата, какви са някои от клетките в растенията, които без микроскоп не можем да видим.

Previous Next

По повод празника на Средно училище „Стоян Заимов“, град Плевен се проведоха редица инициативи, предназначени за ученици и учители.
На 22 април 2019 г. гост на училището бе гл. ас. д-р Владимир Божилов, от катедра „Астрономия“ към Физически факултет на Софийски университет. Той представи по изключително забавен начин факти от астрофизиката, на тема „Тайните в сърцата на Галактиките“. Според Влади Божилов „В сърцето на всяка галактика, включително и на нашия Млечен път, дебне свръхмасивна черна дупка. Това е истинско космическо чудовище, което с лекота би събрало в себе си милиони Слънца. Понякога чудовището огладнява и тогава галактиката може да се превърне в обект, изхвърлящ колосални количества енергия.“
На 23 април 2019 г. гост на училището бе господин Петър Христов. Той е завършил СУ “Стоян Заимов” заедно с втория випуск на училището през 1981 г. Учил експериментална ядрена физика в Санкт-Петербургския политехнически университет. Защитил докторска дисертация в Обединения институт за ядрени изследвания, Дубна. От 2000 г. е сътрудник на ЦЕРН. По време на срещата Петър Христов разказа за своят път от училището до ЦЕРН, представи на достъпно ниво физиката на елементарните частици и изследванията в ЦЕРН, а също така направи обзор на последните достижения от областта.
На 24 април 2019 г. се проведоха две инициативи:
Празник на химията – със забавни експерименти по химия, по повод 150 години от създаването на Периодичната система и 185 години от рождението на Дмитрий Менделеев. Участници бяха ученици от училището, под ръководството на г-жа Снежка Церянова.
Запознаване със света на молекулярната биология – от доц. Милена Георгиева, Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, БАН. Молекулярната биология е наука с поглед в бъдещето. Разгадаването на тайните на човешкия геном, търсенето на механизми и начини, чрез които организмът успешно да се бори с развитието на невродегенеративни и злокачествени заболявания, разработване на съвременни лекарства и терапии на социално-значими заболявания са ежедневие в професията молекулярен биолог.
На 25 април 2019 г. – празникът на училището, учениците и учителите се включиха в различни инициативи:

  • От начален етап – посетиха спектакълът за деца „Чудото е в теб“
  • От прогимназиален етап – участваха в спортни игри, проведени в училището
  • От гимназиален етап – участваха в тържествените събития по повод празника: Награждаване на победителите в конкурсите; Поднасяне на венец на паметника на Стоян Заимов; Посещение на костницата и редутите в парка

В чест на празника на училището бяха обявени два конкурса: литературен и за рисунка.
Наградените ученици са:
За литературен конкурс – Калина Цветкова от Vа клас; Анита Айдари от VIа клас; Мартин Найденов от Vв клас.
Конкурс за рисунки – Мария Пушкова от Vг клас; Преслава Гетова от Vг клас; Марио Тенев от Vа клас.
В седмицата преди празника на училището, поканихме гости – ученици и учители от начални училища в град Плевен на временна научна лаборатория по приложна и забавна биология. В два дни, четири групи от по 25 – 30 ученици наблюдаваха с микроскопи, изработваха си микроскопски препарати и др.
Благодарим на всички партньори и приятели, които споделиха празничните събития с нас! Пожелаваме си да виждаме отново!

©2020 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search