График на дейностите по прием на ученици в първи клас

График на дейностите по прием на ученици в първи клас

на СУ „Стоян Заимов“ – Плевен

За учебната 2019/2020 година

 

1.

Подаване на заявления за участие в класиране за прием в първи клас

от 25.03.2019г. до 06.06.2019г.

2.

Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране

07.06.2019г.

3.

Записване на учениците приети на първо класиране

от 10.06.2019г. до 14.06.2019г./вкл./

4.

Обявяване на свободни места след първо класиране

17.06. 2019г.

5.

Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране

24.06.2019г.

6.

Записване на учениците приети на второ класиране

от 25.06.2019г. до 28.06.2019г./вкл./

7.

Обявяване на свободни места след второ класиране

01.07.2019г.

8.

Записване на ученици на незаетите места в училищата.

От 02.07.2019г. до 05.07.2019г./вкл./

 

 

Заявления се приемат в училището всеки работен ден от 13,00 до 18,00 часа, с изключение на времето от 1 до 5 април 2019 г. (пролетна ваканция за учениците от I – XI клас). Моля, носете Акт за раждане на детето и оригиналите на документите, които прилагате към заявлението, за сверяване от длъжностното лице.

©2020 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search