Правила за прием V клас

За учебната  2019 / 2020 година

 

СУ „Стоян Заимов“-Плевен приема ученици  в V  клас в четири паралелки с разширено изучаване на:

Български език и литература;

• Математика;

•  Английски език;

•  Информационни технологии.

Възможност за допълнително обучение по баскетбол, фехтовка, хореография, клуб „Млади астрономи“, клуб „Пея и танцувам“, духова музика.

Приемът в V клас в СУ „Стоян Заимов“ – град Плевен, се осъществява за ученици, завършващи IV клас през учебната 2018 / 2019 година в СУ „Стоян Заимов“ – Плевен и за ученици,  завършващи IV клас през учебната 2018 / 2019 година други училища.

 

График на дейностите

Дейност Срок
Учениците, завършващи IV  клас в СУ „Стоян Заимов“-Плевен, подават документи за записване в V  клас 03.06. 2019 -  07.06. 2019
Обявяване на  свободните места в V клас за учебната 2019 / 2020 г. 10.06.2019
Подаване на документи за участие в класиране от ученици на други училища 11.06. 2019 -  20.06. 2019
Обявяване на списъците с приетите ученици 21.06.2019
Записване на приетите ученици 24.06. 2019 -  28.06. 2019
Обявяване на списъците със записаните ученици и свободните места 01.07.2019
Подаване на документи и записване при наличие на свободни места след 29.06.2019 г. до 13.09.2019

 

В случай, че кандидатите от други училища са повече от свободните места, се прилагат следните критерии:

1.       живеещи в близост до училището;

2.       наличие на други деца в семейството, които учат в училището.

 

Необходими документи за периода 03.06. 2019 -  07.06. 2019

1.       заявление за записване (Приложение № 13);

2.       удостоверение за завършен начален етап (оригинал);

3.       заявление за избираеми часове, които ще се изучават в V клас  (Приложение № 14);

4.       заявление за факултативни часове, които ще се изучават в V клас  (Приложение № 15);

5.       заявление за избор на спортни дейности  (Приложение № 16);

 

Необходими документи за периода 11.06. 2019 - 20.06. 2019

1.       заявление за участие в класиране (Приложение № 17);

2.       удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие.

 

Необходими документи за периода 24.06. 2019 - 28.06. 2019

1.       заявление за записване (Приложение № 13);

2.       удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал;

3.       удостоверението за раждане (за сверяване);

4.       заявление за избираеми часове, които ще се изучават в V клас  (Приложение № 14);

5.       заявление за факултативни часове, които ще се изучават в V клас  (Приложение №15);

6.       заявление за избор на спортни дейности  (Приложение № 16);

©2020 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search