Laws and regulations

Заповеди

Заповед за ОРЕС на паралелки

от 29.10 до 12.11.2021 година

Заповед тютюнопушене

Заповед училищен план-прием за първи и петки клас 2021/2022 година

Заповед график за редуване на присъствено обучение с ОРЕС до 23 декември