top of page
Laws and regulations

Заповеди

Заповед  за график Втори час н акласа Първи срок 2022-2023

Заповед за ОРЕС на паралелки

от 29.10 до 12.11.2021 година

Заповед тютюнопушене

Заповед  за провеждане на консултации първи срок на учебната 2022/2023

Заповед училищен план-прием за първи и пети клас 2021/2022 година

Заповед график за редуване на присъствено обучение с ОРЕС до 23 декември

bottom of page