Back to School

КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

График на контролните и класните работи за втори учебен срок на 2021/2022 година

НАЧАЛЕН ЕТАП

график за контролни II-IV клас 2 срок 2021 - 2022-1.jpg

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

график контролни и класни 5-12 клас 2 срок 2021-2022 - таблица 2-1.jpg
график контролни и класни 5-12 клас 2 срок 2021-2022 - таблица 2-2.jpg
график контролни и класни 5-12 клас 2 срок 2021-2022 - таблица 2-3.jpg
график контролни и класни 5-12 клас 2 срок 2021-2022 - таблица 2-7.jpg

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

график контролни и класни 5-12 клас 2 срок 2021-2022 - таблица 2-4.jpg
график контролни и класни 5-12 клас 2 срок 2021-2022 - таблица 2-5.jpg
график контролни и класни 5-12 клас 2 срок 2021-2022 - таблица 2-6.jpg