top of page
knigi.png

Образователни услуги, предлагани от
СУ "Стоян Заимов" - Плевен

Информация за услугите, предоставяни от СУ "Стоян Заимов" - Плевен

- Орган, който предоставя услугата: Директор на СУ "Стоян Заимов" - Плевен

- Образователните услуги не се предоставят по електронен път

- За услугите не се дължат такси

- За контакт: и-мейл - st.zaimov@zaimov-pl.com, телефон: 0 64 678 611

- Работно време: Всеки делничен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч.

Процедура / Наименование на процедурата

Начин на заявяване

- Преместване на ученици (изтегли) 

Преместване на ученици в държавните и общинските училища

- Прием в I клас (изтегли)

Приемане на деца в I клас в общинските училища

- Прием в V клас (изтегли)

Приемане на деца в V клас в неспециализираните училища

- Прием в VIII клас (изтегли)

Приемане на деца в VIII клас в непрофилираните училища

-

- Валидиране на компетентности (изтегли)

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

- Издаване на диплома за средно образование

Издаване на диплома за средно образование

-

- Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ (изтегли)

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

-

- Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в чужда държава (изтегли)

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в чужда държава

- Издаване на дубликат (изтегли)

Издаване на дубликат на удостоверение или свидетелство за завършен клас, етап и степен на образование

bottom of page