242494630_1673455846193027_7890761162825462147_n.jpg

Организация на учебния ден

Информация за организация на учебния ден в СУ "Стоян Заимов" - Плевен

за учебната 2021/2022 година

Организация на учебния ден 2021 - 2022-1-1.jpg
Организация на учебния ден 2021 - 2022-2-1.jpg
Организация на учебния ден 2021 - 2022-3-1.jpg
Организация на учебния ден 2021 - 2022-4-1.jpg
Организация на учебния ден 2021 - 2022-5-1.jpg
Организация на учебния ден 2021 - 2022-6-1.jpg
Организация на учебния ден 2021 - 2022-7-1.jpg
Организация на учебния ден 2021 - 2022-8-1.jpg
Организация на учебния ден 2021 - 2022-10-1.jpg
Организация на учебния ден 2021 - 2022-11-1.jpg