Laws and regulations

Правилници и стратегии

Правила за вътрешния трудов ред 2021/2022

izrabotvane-na-pravila-pri-rabota-na-smeni_edited.png

Правила за работа и обучение в ОРЕС 2021/2022

980x551_1609435399.jpg

Правилник за устройство и дейността на Средно училище "Стоян Заимов" - Плевен 2021/2022

IMG_8949.jpg

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2021/2022

images-3.jpg

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност 2021/2022

mis1.jpg

Правила за използване на платформата Google Workspace 2021/2022

Google for education (line).png

Правилник на пропускателния режим чрез система за контрол на достъпа в СУ "Стоян Заимов" - Плевен 2021/2022

IMG-4748.jpg

Стратегия за развитие на Средно училище "Стоян Заимов" - Плевен 2021/2022

 

strategiya_razvitie.png