top of page
Laws and regulations

Правилници и стратегии

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

mis1.jpg

Правила за използване на платформата Google Workspace

Google for education (line).png

Правилник на пропускателния режим чрез система за контрол на достъпа в СУ "Стоян Заимов" - Плевен

IMG-4748.jpg

Стратегия за развитие на Средно училище "Стоян Заимов" - Плевен 2021/2022

 

strategiya_razvitie.png

Правила за работа и обучение в ОРЕС 2021/2022

980x551_1609435399.jpg

Правилник за устройство и дейността на Средно училище "Стоян Заимов" - Плевен 2022/2023

IMG_8949.jpg

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2022/2023

images-3.jpg
bottom of page