top of page
Man Hands On Keyboard

Прием VIII клас

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

СУ "Стоян Заимов" - Плевен приема ученици в VIII клас в следните паралелки:

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" с разширено изучаване на английски език

     Профилиращи предмети: Информатика, Информационни технологии

* балообразуване: Удвоена оценка от НВО по Математика, удвоена оценка от НВО по Български език и литература, оценката от свидетелството за завършено основно образование по чужд език и информационни технологии.

Профил "Природни науки" с разширено изучаване на английски език

     Профилиращи предмети: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

* балообразуване: Утроената оценка от НВО по Български език и литература, оценката от НВО по Математика, оценката от свидетелството за завършено основно образование по Биология и здравно образование, оценката по Химия и опазване на околната среда.

Учениците от VIII клас имат възможност за допълнително обучение по Хореография!

Училището разполага с напълно обновени компютърни кабинети, кабинети по природни науки, конферентна зала, ученически стол за хранене, възможност за работа на групи по интереси и извънкласни мероприятия.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите: от 26 май до 27 май 2022г. (вкл.)

3. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите: до 10 юни 2022 г. (вкл.)

4. Провеждане на изпитите от НВО по:

     - Български език и литература: 14 юни 2022 година

     - Математика: 16 юни 2022 година

     - Чужд език (по желание на ученика): 17 юни 2022 година

5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

     - Изобразително изкуство: 21 юни 2022 година

     - Музика: 22 юни 2022 година

     - Спорт: 23 и 24 юни 2022 година

5. Обявяване на резултатите от НВО: до 28 юни 2022 г. (вкл.))

6. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10: от 05 юли до 07 юли 2022 г. (вкл.)

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 12 юли 2022 г.

8. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране: от 13 юли до 15 юли 2022 г. (вкл.)

9. Подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: от 13 юли до 15 юли 2022 г. (вкл.)

10. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 20 юли 2022 г.

11. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: от 21 юли до 22 юли 2022 г. (вкл.)

12. Обявяване на записалите се ученици и броя незаетите места след втори етап на класиране: 25 юли 2022 г.

13. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: от 26 юли до 27 юли 2022 г. (вкл.)

14. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 29 юли 2022 г.

15. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: от 01 август до 02 август 2022 г. (вкл.)

16. Обявяване на записалите се ученици и броя незаетите места след трети етап на класиране: 03 август 2022 г.

17. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до 10 септември 2022 г. (вкл.) (определя се от директора на училището)

18. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

ПРИЧИНИ, ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ СУ "СТОЯН ЗАИМОВ" - гр. Плевен

- Висококвалифицирани учителски кадри по общообразователни предмети

- Екип от специалисти - логопед, психолог и ресурсен учител

- Обучение в електронна среда в защитена платформа "Google Workspace"

- Прилагане на обучение по модела 1:1 (устройство за всеки ученик) като иновативна дигитална организация на учебния процес

- Лични акаунти за всеки ученик

- Използване на виртуална и добавена реалност

- Работа с електронна платформа "MozaBook"

- Фитнес на открито

- Уроци на открито

- Целодневен режим на обучение за учениците от I до V клас

- Организирано хранене за учениците от I до IV клас

- Чуждоезиково обучение

- Компютърно обучение

- Участия по проекти

- Организиране на пролетни и летни лагери

- Ранна превенция на говорните нарушения

- Контрол на достъпа с индивидуални карти и термодисплеи

- Постоянно видеонаблюдение на сградата и училищния двор

- Дългогодишен опит, съчетан с модерно мислене и иновативни практики

242144151_10223996051483514_1163371759403362721_n.jpg
179212411_4462390783789560_6874074067372234628_n.jpg
zaimov1 (5).jpg
zaimov-1 (1).jpg
bottom of page