top of page

Прием V клас

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

СУ "Стоян Заимов" - Плевен приема ученици в V клас в четири паралелки с разширено изучаване на:

- Български език и литература, Математика, Английски език, Втори чужд език

- Възможност за допълнително обучение по хореография, занимания по интереси, целодневна организация на учебния ден

Приемът в V клас се осъществява за ученици, завършващи IV клас през учебната 2021/2022 година в СУ "Стоян Заимов" - Плевен и за ученици, завършващи IV клас през учебната 2021/2022 година други училища.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

 

За изтегляне:

1. Заявление за записване (Приложение №13) - изтеглете от тук

2. Заявление за избираеми учебни часове (Приложение №14) - изтеглете от тук

3. Заявление за факултативни учебни часове (Приложение №15) - изтеглете от тук

4. Заявление за избор на спортни дейности (Приложение №16) - изтеглете от тук

5. Заявление за участие в класиране (Приложение №17) - изтеглете от тук

6. Заявление за целодневна организация на учебния ден (Приложение №18) - изтеглете от тук

СПИСЪК приети ученици V клас на ПЪРВО класиране за учебната 2022/2023 година (изтегли тук)

СПИСЪК приети ученици V клас на ВТОРО класиране за учебната 2022/2023 година (изтегли тук)

СПИСЪК записани ученици V клас на второ класиране за учебната 2022/2023 година (изтегли тук)

СВОБОДНИ МЕСТА за V клас за учебната 2022/2023 година (изтегли тук)

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

1. Подаване документи за записване на ученици, завършващи IV клас в СУ "Стоян Заимов" за първи етап: от 20 юни до 21 юни 2022 г.

2. Обявяване на свободните в V клас за учебната 2022/2023 година: 23 юни 2022 г. (на сайта на училището)

3. Подаване документи за участие във второ класиране на ученици от други училища: от 24 юни до 27 юни 2022 г. (вкл.)

4. Обявяване на списъците с приетите ученици на второ класиране:  28 юни 2022 г. (на сайта на училището)

5. Записване на приетите ученици на втори етап: 29 юни 2022 г. 

6. Обявяване на списъците със записаните ученици на втори етап и свободните места: 30 юни 2022 г. (на сайта на училището)

7. Подаване на документи за записване при наличие на свободни места: до 14 септември 2022 г. (вкл.)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС

Когато желаещите ученици за една паралелка са повече от местата, обявени в училищния план-прием, кандидатите се подреждат по низходящ ред на бала.

Балът се сформира като сбор от оценките на национално външно оценяване (НВО) по български език и литература и математика.

В случай, че кандидатите от други училища са повече от свободните места, се прилагат следните критерии:

     1. Живеещи в близост до училището;

     2. Наличие на други деца в семейството, които учат в училището.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 20 юни - 21 юни 2022 г.:

1.  Заявление за записване (Приложение №13)

2. Удостоверение за завършен начален етап (оригинал)

3. Заявление за избираеми часове (ИУЧ), които ще се изучават в V клас (Приложение №14)

4. Заявление за факултативни часове (ФУЧ), които ще се изучават в V клас (Приложение №15)

5. Заявление за избор на спортни дейности (Приложение №16)

6. Заявление за целодневна организация на учебния ден (по желание) - (Приложение №18)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 24 юни - 27 юни 2022 г.:

1. Заявление за участие в класиране (Приложение №17)

2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (копие)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА 29 юни 2022 г.:

1. Заявление за записване (Прилжоение №13)

2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (оригинал)

3. Удосоверение за раждане (оригинал, за сверяване на място)

4. Заявление за избираеми часове (ИУЧ), които ще се изучават в V клас (Приложение №14)

5. Заявление за факултативни часове (ФУЧ), които ще се изучават в V клас (Приложение №15)

6. Заявление за избор на спортни дейности (Приложение №16)

 

ПРИЧИНИ, ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ СУ "СТОЯН ЗАИМОВ" - гр. Плевен

- Висококвалифицирани учителски кадри по общообразователни предмети

- Екип от специалисти - логопед, психолог и ресурсен учител

- Обучение в електронна среда в защитена платформа "Google Workspace"

- Прилагане на обучение по модела 1:1 (устройство за всеки ученик) като иновативна дигитална организация на учебния процес

- Лични акаунти за всеки ученик

- Използване на виртуална и добавена реалност

- Работа с електронна платформа "MozaBook"

- Фитнес на открито

- Уроци на открито

- Целодневен режим на обучение за учениците от I до V клас

- Организирано хранене за учениците от I до IV клас

- Чуждоезиково обучение

- Компютърно обучение

- Участия по проекти

- Организиране на пролетни и летни лагери

- Ранна превенция на говорните нарушения

- Контрол на достъпа с индивидуални карти и термодисплеи

- Постоянно видеонаблюдение на сградата и училищния двор

- Дългогодишен опит, съчетан с модерно мислене и иновативни практики

4 б 10.jpg
58543343_2603444173017573_2225686403935633408_n.jpg
Хипо 2.jpg
zaimov (3).jpg
bottom of page