top of page
242017976_4891963990832235_2556109462823351684_n.jpg
242008015_4891962757499025_381721338608491032_n.jpg

Прием I клас

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (ИУЧ):

- Български език и литература, Английски език, Математика, Хореография, Изобразително изкуство

Подаване на документи онлайн

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

1. Подаване на *заявление за кандидатстване: от 6 февруари до 26 май 2023 г.. Заявлението може да изтеглите от тук

2. Обявяване на резултати с приетите ученици на първо класиране: 2 юни 2023 г. (на сайта на училището)

3. Записване на учениците приети на първо класиране: от 5 юни до 9 юни 2023 г. (вкл.)

4. Обявяване на свободни места след първо класиране: 14 юни 2023 г. (на сайта на училището)

5. Обявяване на резултати с приетите ученици на второ класиране: 16 юни 2023 г. (на сайта на училището)

6. Записване на учениците приети на второ класиране: от 19 юни до 23 юни 2023 г. (вкл.)

7. Обявяване на свободни места след второ класиране: 26 юни 2023 г. (на сайта на училището)

8. Записване на ученици на незаетите места в училищата: от 27 юни до 29 юни 2023 г. (вкл.)

*Заявления се приемат всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа, с изключение на времето от 31 януари до 06 февруари (междусрочна ваканция и от 8 април до 17 април 2023 г. (пролетна ваканция за учениците от I - XI клас).

Учениците се записват със заявление, като задължително прилагат в оригинал следните документи:

1. Акт за раждане на ученика - за сверяване на място на данните на ученика;

2. Лична карта на родител или на лице, представляващо ученика на основание документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител - за сверяване на място;

3. Удостоверение за завършена подготвителна група;

    Забележка: В случай, че приетите ученици в първи клас не са получили удостоверение за завършена подготвителна група към датата на подаване на заявлението, те представят документа в срок не по-късно от 15 юни. В случай, че в посочения срок удостоверението не бъде представено, заявлението за записване на ученика в училището не може да бъде разгледано, съответно ученикът не се записва в училището.

4. Оригинали на документите, които прилагате към заявлението - за сверяване на място.

ПРИЧИНИ, ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ СУ "СТОЯН ЗАИМОВ" - гр. Плевен

- Висококвалифицирани учителски кадри по общообразователни предмети

- Екип от специалисти - логопед, психолог и ресурсен учител

- Обучение в електронна среда в защитена платформа "Google Workspace"

- Прилагане на обучение по модела 1:1 (устройство за всеки ученик) като иновативна дигитална организация на учебния процес

- Лични акаунти за всеки ученик

- Използване на виртуална и добавена реалност

- Работа с електронна платформа "MozaBook"

- Фитнес на открито

- Уроци на открито

- Целодневен режим на обучение за учениците от I до V клас

- Организирано хранене за учениците от I до IV клас

- Чуждоезиково обучение

- Компютърно обучение

- Участия по проекти

- Организиране на пролетни и летни лагери

- Ранна превенция на говорните нарушения

- Контрол на достъпа с индивидуални карти и термодисплеи

- Постоянно видеонаблюдение на сградата и училищния двор

- Дългогодишен опит, съчетан с модерно мислене и иновативни практики

269913464_5235805219781442_1767984363522239764_n.jpg
242481535_1673455792859699_5966756626259027035_n.jpg
245503064_1135883833604703_2534916780953597714_n.jpg
241710517_4891961670832467_7045716479336834551_n123456789.jpg
bottom of page