top of page

График приравнителни изпити 2022/2023

Ред и организация за провеждане на приравнителни изпити на учениците.

СЪОБЩЕНИЕ
за изпити, съгласно чл. 40, ал.7 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението на учениците
приравнителни изпити през м. май 2023 г.

bottom of page