top of page

График приравнителни изпити 2022/2023

Ред и организация за провеждане на приравнителни изпити на учениците.

Izpiti.JPG
bottom of page