top of page
Laws and regulations

Проекти

Проект "Равен достъп до училищното образование"

Pages.jpg

Проект "Твоят час"

изтеглен файл (1).jpg

Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Приобщаващо_образование-3850.jpg

Проект "Подкрепа за успех"

 

проект-Подкрепа-за-успех.png

Проект "Образование за утрешния ден"

logo_1.l.png

Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Приобщаващо_образование-3850.jpg

                  Номер по ред                           Олимпиада / Състезание                      Информация за ученика                          Резултати

bottom of page