top of page
Boy Writing on a Blackboard

СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

График на провеждане на общинския кръг на олимпиади и състезания, за които има подадени заявки от учениците

Номер по ред
Олимпиада / Състезание
Дата на провеждане
Начало
1
Компютърно моделиране
13/12/2022
08:00 часа
2
Математика
10/12/2022
09:00 часа
3
Информационни технологии
13/12/2022
09:00 часа
4
Английски език
14/01/2023
09:00 часа
5
История и цивилизации
14/01/2023
09:00 часа
6
Физика
13/01/2023
14:00 часа
7
Знам и мога
21/01/2023
09:00 часа
8
Български език и литература
21/01/2023
09:00 часа
9
Химия и опазване на околната среда
21/01/2023
09:00 часа

ОРГАНИЗАЦИОННИ

Информация за организацията и резултати

                  Номер по ред                           Олимпиада / Състезание                      Информация за ученика                          Резултати

                          1                                   Компютърно моделиране                                                                                       Протокол

                          2                                            Математика                                                                                                  Протокол

                          3                                Информационни технологии                                                                                      Протокол

                          4                                         Английски език                                           Информация                                  Протокол

                          5                                  История и цивилизации                                      Информация                                  Протокол

                          6                                              Физика                                                  Информация                                  Протокол

                          7                                            Знам и мога                                             Информация                                  

                          8                              Български език и литература                                  Информация

                          9                         Химия и опазване на околната среда                           Информация

bottom of page