top of page

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Откриваме и учим

В СУ "Стоян Заимов" - Плевен вярваме, че ефективното образование не идва само от запомняне или изнасяне на лекции. Активното участие в учебния процес включва анализиране, обсъждане и сътрудничество - с цел разбиране и задържане. Всички наши инициативи са предназначени да насърчат дълбоката умствена обработка и ангажираността на учениците с материала на класа.

bottom of page