Първо място за Емил Мирослвавов Емилов

Математическо състезание СУ "Стоян Заимов"

Първо място за Емил Мирослвавов Емилов