Първо място на Общински ученически игри по футбол, момчета V-VII клас.

Поздравления!

Първо място на Общински ученически игри по футбол, момчета V-VII клас.