Трето място за Траяна Валериева Бояджиева

Коледно математическо състезание

Трето място за Траяна Валериева Бояджиева