Търсене

Важно! До родителите на ученици, записани в VIII клас за учебната 2022/2023 година

ДО

РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Във връзка с възможността да подадете заявление - декларация към Агенцията за социално подпомагане (АСП) и да получите еднократната финансова помощ, за ученик записан в VIII клас, за учебната 2022/ 2023 година, е необходимо да представите в АСП, удостоверение, че детето Ви е ученик в съответното училище. Този документ се издава от училището.

Срокът за кандидатстване към АСП е 15 октомври 2022 г.

Получаването на удостоверението, че детето Ви е записано в VIII клас в СУ “Стоян Заимов” - Плевен, за учебната 2022/ 2023 година, ще бъде извършено по време на родителските срещи в началото на м. септември 2022 г., за датите на които ще има допълнителна информация.

За повече информация, относно финансовата помощ - в сайта на АСП.