Търсене

ВАЖНО! Уважаеми кандидат-гимназисти

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Във връзка със записването на ученици в VIII клас, обръщаме внимание на следното:


  1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg.

Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.


  1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.


  1. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.


  1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:


  • заявление до директора - по образец, предоставя се от комисията в училището

  • оригинал на свидетелство за основно образованиеГРАФИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС:


  1. Записване след ПЪРВО класиране


13.07.2022 г. - сряда

14.07.2022 г. - четвъртък

15.07.2022 г. - петък


  1. Записване след ВТОРО класиране


21.07.2022 г. - четвъртък


22.07.2022 г. - петък


  1. Записване след ТРЕТО класиране


01.08.2022 г. - понеделник

02.08.2022 г. - вторник


РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА:


от 08:00 ч. до 18:00 ч.

на всяка от посочените дати в графика


МЯСТО НА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ “СТОЯН ЗАИМОВ” - ПЛЕВЕН:


КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА


87 преглеждания0 коментара