Търсене

График на часовете в ОРЕС

График на часовете на учениците от начален етап в ОРЕС, както следва:

Първа смяна

Пореден час Учебен час 20 минути почивка

1 9:00 – 9:20 часа 9:20 – 9:30 часа

2 9:30 – 9:50 часа 9:50 – 10:10 часа

3 10:10 – 10:30 часа 10:30 – 10:40 часа

4 10:40 – 11:00 часа 11:00 – 11:10 часа

5 11:10 – 11:30 часа 11:30 – 11:40 часа

6 11:40 – 12:00 часа ЦДО 1 – 4 клас

Пореден час Учебен час 20 минути почивка

1 13:00 – 13:20 часа 13:20 – 13:30 часа

2 13:30 – 13:50 часа 13:50 – 14:00 часа

3 14:00 – 14:20 часа 14:20 – 14:30 часа

4 14:30 – 14:50 часа 14:50 – 15:00 часа

5 15:00 – 15:20 часа 15:20 – 15:30 часа

6 15:30 – 15:50 часа

График на часовете на учениците от прогимназиален етап в ОРЕС, както следва:

Първа смяна

Пореден час Учебен час 30 минути почивка

1 7:30 – 8:00 часа 20 минути

2 8:20 – 8:50 часа 35 минути

3 9:25 – 9:55 часа 20 минути

4 10:15 – 10:45 часа 20 минути

5 11:05 – 11:35 часа 20 минути

6 11:55 – 12:25 часа 15 минути

7 12:40 – 13:10 часа

График на часовете на учениците от гимназиален етап в ОРЕС, както следва:

Първа смяна

Пореден час Учебен час 40 минути почивка

1 7:30 – 8:10 часа 10 минути

2 8:20 – 9:00 часа 25 минути

3 9:25 – 10:05 часа 10 минути

4 10:15 – 10:55 часа 10 минути

5 11:05 – 11:45 часа 10 минути

6 11:55 – 12:35 часа 5 минути

7 12:40 – 13:20 часа Втора смяна

Пореден час Учебен час 40 минути почивка

1 13:30 – 14:10 часа 10 минути

2 14:20 – 15:00 часа 25 минути

3 15:25 – 16:05 часа 10 минути