Търсене

ДИСКУСИИ ЧРЕЗ СВЕТОВНО КАФЕНЕ

Ученици от гимназиален етап при СУ “Стоян Заимов” - Плевен дискутираха по теми, като част от проекта “Да управляваме COVID кризата с грижа, разум, ценности, единство, солидарност“ (Manage the Covid crisis with Care, reasOn, Values, unIty, soliDarity; acronym: Care on) на Фондация „Съвременна плевенска медия“ (ФСПМ) - Плевен. Събитието се проведе на 24 октомври 2022 година.

Обсъждането на въпросите се извърши по метода “Световно кафене”, при който се използва творческо решаване на проблеми и се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички участници.

Учениците са разделени на групи и сядат на определените за тях маси. Всяка група има поставени въпроси или проблеми, на които трябва да предложи решение или да даде идеи за решение. На равни интервали от време учениците се местят на другите маси, като на всяка маса остава по един домакин, който да обобщава информацията от предходния разговор и да записва новите идеи на новата група. Целта е всички групи ученици да минат през всички маси на „Световното кафене“. Така разговорите се обогатяват чрез кръстосване на идеи, генерирани в предишни разговори с другите участници. В края на процеса всяка група се връща при началния си лист с въпроси и сравнява натрупването на идеи. Накрая домакините на всяка маса представят резюмето на обсъжданото.


Надслова на инициативата е “Уроците от кризата”.

Конкретните теми, които обсъждаха учениците са:

  1. Какво трябва да се промени и подобри в бъдеще в дигиталното обучение в училище и в онлайн обучението?

  2. Какви методи са необходими, за да се повиши доверието в лекарите и учените?

  3. Как да се преборим с фалшивите новини и със страха?

  4. Как да се спре социалното изключване на хората с увреждания и маргинализираните групи?


Учениците, които се включиха са от X, XI и XII клас.

Предстои участие във областното събитие, съвместно с партньорите по проекта.
128 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички