Търсене

"До училище без автомобил" - инициатива на СУ "Стоян Заимов" - ПлевенВ периода 16 - 22 септември 2022 година се провеждат ежегодните кампании:

● Европейска седмица на мобилността

Темата на кампанията Европейска седмица на мобилността е „По - добри връзки“, а мотото й – „Комбинирай и се движи“.

Темата „По-добри връзки“ обхваща всички аспекти на устойчивия транспорт в градската среда, които могат да бъдат обобщени със следните думи на английски език, започващи с буквата „p“: хора (people), места (places), пакети (packages) и политики и планиране (policy & planning).

● Дни на безопасността на пътя

Мотото на кампанията Дни на безопасността на пътя“ е „Остани жив, спаси животи!“. Средно училище “Стоян Заимов” - Плевен се присъединява с участие в двете кампании.

ИНИЦИАТИВАТА, КОЯТО ОРГАНИЗИРАМЕ Е:

  • Ден без автомобили

На училище без автомобили - учители, родители, ученици се придвижват до училище с алтернативни средства или пеша, а не с автомобили.

Дата: 21 септември 2022 година

Обявяваме провеждането на инициативата ежемесечно до края на учебната година, всеки първи петък от месеца. Така и ние ще допринесем за намаляване на емисиите, замърсяващи въздуха - ПОНЕ ЗА ЕДИН ДЕН!