Търсене

Свободни места след трети етап на класиране в паралелка “Природни науки”


УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

В изпълнение на чл. 70, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и във връзка с възможността за прием на ученици в VIII клас, с цел допълване на паралелки до максималния брой, Ви информираме за следното:

 

1. В СУ “Стоян Заимов” - Плевен, след трети етап на класиране има свободни места в паралелка с профил “Природни науки”.

2. Организацията за прием на ученици е:

2.1. Подаване на заявление от родител и ученик до директора на училището

- по образец, който се предоставя в училището

- в периода 25 - 31 август 2022 г. (вкл.)

- в конферентна зала

- часови интервал 8:00 до 16:00, в съответните дни

- представя се оригинала на Свидетелство за завършено основно образование

 

​2.2. Класиране на учениците, подали заявление  - от комисията, по съответните критерии

- на 01 септември 2022 г.

 

​2.3. Уведомяване на родителите за резултатите от класирането

- на 01 септември 2022 г.

- персонално, от член на комисията

 

​2.4. Записване на учениците

- на 02 и 05 септември 2022 г.

- от 8:00 до 16:00 часа