Търсене

За пореден път в СУ "Стоян Заимов" - Плевен се проведе инициативата "Часът на познанието"

Актуализирано: 7.03

За пореден път инициативата ЧАСЪТ НА ПОЗНАНИЕТО се проведе в СУ "Стоян Заимов". Участниците в Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства „Аз мога - тук и сега”, в гр. Девин: Елиза Атанасова Петкова от X a клас, Валентина Давидова Александрова от XI a клас, Десислав Ивайлов Иванов от XI a клас, Елена Иванова Иванова от XI a клас и Виктория Владимирова Владимирова от XI a клас с ръководител Марияна Маркова-Петкова, представиха пред съучениците си своите проекти в националното състезание и споделиха своя опит от състезателния ден.