Търсене

Модерен кабинет по биология вдъхновява ученици от СУ "Стоян Заимов" - Плевен


„Да предизвикам учениците да разсъждават, да ги привлека за науката – това са част от целите, които искам да постигна чрез обучението им.“ Така разсъждава учителката по биология и здравно образование към СУ „Стоян Заимов“ – Плевен, Катя Трифонова.

Още при постъпването си в плевенското училище преди три години тя мечтае за модерен кабинет, в който да има всички условия, за да провежда лабораторни упражнения. „Децата да работят с истински уреди и техника, да свързват теорията с практиката, да правят опити и да виждат резултатите, да сравняват и анализират – това е голямо предимство в обучението. Атрактивно е за учениците, интригува ги и им помага да усвоят по-лесно учебния материал.

Радостни сме всички – ръководство, колеги, ученици, че тази година успяхме да кандидатстваме и спечелихме финансиране по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилна подготовка“. Да, и преди да обновим кабинета провеждахме лабораторни упражнения, но сега имаме всички удобства на едно място“, споделя Катя Трифонова.

Модернизираният кабинет по биология и здравно образование вече има собствен лабораторен кът, мивка, шкафове, дигитални микроскопи за всеки ученик и няколко за преподавателя. „Това, което е съвременно, привлича още повече учениците и отличава нашия кабинет от всички училища, е възможността да се реализира виртуална и добавена реалност по време на обучението чрез наличието на 10 Chroombook, Chroomtab. Заменихме големите, труднопреносими триместни чинове с модулни маси, което е също голямо удобство“, обяснява още учителката по биология и здравно образование.

Тя води учениците си в Медицинския университет и в Историческия музей в града, организира видеовръзки с хора от страната и чужбина, които благодарение на биологията са започнали свой бизнес, за да им покаже реалната полза от изучаваното в училище. Успява да постигне целите на преподаването, които си е поставила. Доказателство за това са и учениците, които решават да продължат образованието си в областта на медицината и природните науки. „Лекари, медицински сестри, рехабилитатори са част от професиите, които ученици избират. Поддържам връзка с тях и след като напуснат училище. Приятно е да чуеш от ученик, че иска да е учител и да преподаваме заедно – разказва Трифонова и допълва:– Самата аз имах невероятни учители по биология. Това са г-жа Анна Табакова и вече покойната г-жа Янка Иванова. Благодаря им за уроците!“

СУ „Стоян Заимов“ – Плевен, е сред общо 31 училища в страната, класирани за финансиране по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка“. В него