Търсене

Последващо събитие на Международния фестивал "Наука на сцената" 2022

На 30 септември и 01 октомври 2022 г. в град Севлиево се проведе последващо събитие на Международния фестивал “Наука на сцената” 2022 г.

Според правилата на Европейската платформа „Наука на сцената“ всяка страна участник във фестивала трябва да организира едно „последващо“ Международния фестивал събитие (вижте линка https://www.sons2022.eu/en/home), което се счита като обучение за останалите STEM – учители.

В програмата на събитието бе включено представяне участието на Българската делегация на фестивала в Прага, като участниците споделиха своите впечатления от фестивала и новите идеи и добри практики, които са обогатили техния опит в преподаването на STE(A)M дисциплините в класната и извънкласната си дейност. Събитието беше съпроводено с изложба на постерите, представящи българските проекти на щандовете на Международния фестивал.

Участник в събитието, от СУ “Стоян Заимов” - Плевен беше г-н Александър Асенов - учител по Информатика и ИТ, и един от ръководителите, подпомогнали разработването на проекта, участвал в Международния фестивал “Наука на сцената” - Прага, 2022 г.


70 преглеждания0 коментара