Търсене

СУ "Стоян Заимов" - Плевен бе домакин на кръгла маса по проект "Твоят час"

Днес в СУ „Стоян Заимов” – Плевен се проведе кръгла маса на тема „Проект „Твоят час” – предизвикателства и проблеми“. В нея взеха участие ръководителите на групи от начален етап; Албена Тотева – началник РУО –

Плевен и член на екипа за управление на проекта; Анни Петкова – директор на СУ „Стоян Заимов”; Цветелина Цанова – председател на Обществения съвет на СУ „Стоян Заимов” и др.

Учениците, участващи в проекта, са обхванати в две направления: Групи за занимания по интереси и Групи за подпомагане на ученици с обучителни трудности. Всички учители споделиха своите постижения, успехи и реализирани цели. Споделени бяха трудностите и проблемите в хода на дейностите по проекта. Г-жа Тотева изрази задоволство от професионално подготвените презентации и изложения, както и отличната организация и управление на проекта в СУ „Стоян Заимов”.