Търсене

СУ “Стоян Заимов” - Плевен в European Science on Stage festival 2022

Двама учители от СУ “Стоян Заимов” - Плевен бяха единствените представители от област Плевен в Европейския фестивал “Наука на сцената”. Тази година той се проведе от 24 до 27 март 2022 г. в град Прага, Чехия. В този форум участваха 30 държави, 450 учители с над 150 проекта. Това е най-голямото европейско образователно изложение за STEM учители в начални и средни училища, които се събират, за да обменят концепции за най-добрите практики за преподаване. Участниците представят своите иновативни идеи от учители за учители на панаира, в работилници и в представления. Делегацията от България е от 8 учители и 4 ръководители от националния организационен комитет. Темата на проекта, с който се представиха учителите от училището, е “Цветове и чистота - мисия възможна”, а направлението - Сътрудничество в STEM образованието, тъй като за развитието на една от идеите е работено съвместно с ИОХ при БАН, които са партньор на училището. Проектът демонстрира опазването на чистотата на водите и идея за сепарирането на битови отпадъци, що е бионика, възможности за “умна пътна маркировка”. Той е насочен към практическото приложение на теоретичните знания за пречистване на битова вода, за сепарирането и за механизма на цветоусещането при човек. Двамата учители, разработили проекта, са г-жа Катя Трифонова - учител по биология и здравно образование в гимназиален етап и г-н Александър Асенов - учител по информатика и ИТ в гимназиален етап (ръководител и на клуб Роботика). За успешното представяне на фестивала огромна роля има г-жа Нина Ценкуловска - Джанати - учител по английски език в гимназиален етап, която замести г-н Асенов за фестивала.

Европейски фестивал

Национален фестивал5 преглеждания0 коментара