Търсене

СУ „Стоян Заимов“ вече е член на световното семейство на Гугъл референтните училища

Актуализирано: 12.05

СУ „Стоян Заимов“ – град Плевен е училище в облака с домейн @zaimov-pl.com от 2020 година. Използваме облачната платформа Google Workspace for Education Fundamentals, която включва основни приложения, подпомагащи учебния процес и общуването в организацията.


През 2020 стартирахме и „Виртуална и добавена реалност в учебна среда“. Чрез приложението Google Arts & Culture имаме достъп до всички приложения на Google.

От 03 май 2022 година, вече сме част от голямото семейство на Гугъл референтните училища. Признание и престиж, постигнати с много труд и последователност.

„Референтно училище“ е сред най-престижните световни програми за учебни заведения на Google. Програмата е за организации, които доказано подобряват образователния процес чрез пълноценно използване на дигитални технологии.

Използваме дигиталните технологии по креативен и иновативен начин, който подобрява целия образователен процес и общуването между хората.


Пътят към този успех е плод на професионализма на всички Гугъл сертифицирани преподаватели в нашето училище, които не пестиха труд и усилия и работеха упорито за постигането на престижното звание.

От общо 66 педагогически специалисти – 35 са сертифицирани от Google и притежават сертификати Level 1, а 24 са сертифицирани с Level 2.


Александър Тачев е сертифициран гугъл трейнър. Неговата задача е да дава възможността и силата на преподавателите да учат и да използват технологиите на Google за образованието, за да направят класните си стаи по-ефективни, да подобрят резултатите на учениците и да развиват лидерските си умения.


Използваме инструментите на Google for Education вече две години и оттогава не сме погледнали назад. Гордеем се, че сме първите в област Плевен.


От учебната 2021 – 2022 година въвеждаме пилотно модела 1 : 1 в една паралелка. От учебна 2022 – 2023 година – една от паралелките- VІІІ клас ще се обучава изцяло по модела. Едно към едно е модел на организация на учебния процес, при който всеки учител и ученици разполага с електронно устройство за учене, което замества учебниците и значителна част от учебните помагала.