Търсене

СУ "Стоян Заимов" реализира проект "Всички заедно, за НЕзависимости"

Проектът на СУ „Стоян Заимов“, град Плевен – „Всички заедно, за НЕзависимости“ бе изпълнен с интересни събития. Той се реализира във връзка с общинска процедура „Последвай живота“. Чрез участието в организираните дейности се цели преоткриване на различни форми за занимания – алтернативи на зависимостите.

Проведоха се състезателни игри между ученици, учители и родители. Съвместно със Спортен клуб по ориентиране „Север – Плевен“ направихме теренна тренировка в ЗМ „Кайлъка“ – с карти, компаси – под ръководството на треньорите и състезателите от клуба.

Организирани бяха конкурси – за фотографии и рисунки на тема „Аз избирам …, а не зависимости“. С тях се оформи създаденият кът за отдих – където учениците се събират, обменят мнения, рисуват, когато имат свободно време през деня – преди, след часовете или в междучасията.

Много емоционално беше и рисуването с пръсти и четки върху платна. Изработени са четири картини с различна тематика – морско дъно, Коледа, пролетно настроение, Лято. Включиха се ученици от I до XI клас.

Не по – малко интересно беше представянето на информация за действието на различни вещества, водещи до зависимости – пред съученици. Приложен бе методът „връстници, обучават връстници“.

Предстои ни награждаване на участниците в конкурсите.

Благодарим на всички, които ни се довериха и участваха в различните ни инициативи! Дейностите по превенция – продължават!