Търсене

Учениците от СУ „Стоян Заимов“ - гр. Плевен взеха участие в Национално състезание по ИИТ

Учениците от СУ „Стоян Заимов“ - гр. Плевен взеха участие в Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства: „Аз мога - тук и сега”, в гр. Девин в периода 4-6 юни 2021г. с ръководител Марияна Маркова-Петкова.

Категориите, в които се състезаваха са:

• Фотография: Елиза Атанасова Петкова от X a клас и Виктория Владимирова Владимирова от XI a клас;

• Графичен дизайн: Валентина Давидова Александрова от XI a клас и Елена Иванова Иванова от XI a клас;

• Програмиране: Десислав Ивайлов Иванов от XI a клас.

Конкуренцията беше значителна във всяка от категориите: Фотография – 31 човека; Графичен дизайн: 49 човека и Програмиране: 70 човека.

Учениците се представиха достойно.