Търсене

Ученици с профил "Природни науки" посетиха факултети на СУ "Св. Климент Охридски"

Ученици от паралелки с профил „Природни науки“ (IX, XI и XII) клас посетиха факултети от СУ „Св. Климент Охридски“, в които се изучават природните науки, а именно Биологически факултет, Химически факултет и Физически факултет. Там се срещнаха с преподаватели от факултетите, посетиха лаборатории, в които се извършват научни изследвания. Разбраха за експериментите в областта на микробиологията, относно резистентността на микроорганизми към антибиотици, за дейността на клуб С.К.О.Р.Е.Ц. към биологическия факултет, за изследвания на различни багрила, за технологията на лекарствените форми, за това какво изучава Фармакогнозията, за възможностите на електронните микроскопи, за приложението на лазерите. Представяното впечатли учениците, показа възможности за реализация в областта на природните науки, каквито са и целите в национален и световен мащаб за тези науки.

Проведеното посещение доказва необходимостта от връзка между научната среда и младите хора, придобиващи средно образование.