Търсене

Учители от СУ "Стоян Заимов" с участие в семинар за образователна интеграция и мултикултурна средаНа 20.04.2021 г. се проведе третият от поредицата информационни семинари, които са част от дейностите по проект:TEACHmi- “Teacherpreparationformigrantschoolinclusion” на програма Еразъм плюс, PROJECTNUMBER – 612216-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN, AGREEMENTNUMBER – 612216.

В него се включиха педагози от две партньорски училища – 15 учители от СУ „Стоян Заимов“ и 9 учители от НУ „Патриарх Евтимий“.По време на семинара бяха представени „Инструменти за образователна интеграция и добри практики“ – набор от методически ресурси, структурирани в пет тематични модула, които са предназначени да подпомогнат учителите в педагогическата дейност с ученици с различен етнически произход, вкл. мигранти.

Разработените от партньорите от CESIE – Институт по образованието в Палермо, Италия модули поставят фокус върху културата и нейното разбиране, върху чувствителността към културните различия, върху ролята и уменията на учителя да управлява мултикултурната класна стая и да създава подходяща приобщаваща и подкрепяща среда за всички ученици.

Водещият семинара доц. д-р Боряна Здравкова представи пред учителите подбрани практически дейности, примери и добри практики, които представляват споделен опит от всички партньори по проекта, във връзка с прилагането на приобщаващите образователни политики в някои европейски страни.

В специално подготвени онлайн въпросници педагогическите специалисти споделиха своите предварителни очаквания, а след приключване на семинара и оценката си относно полезността на предоставената информация и на модулите за обучение на ученици с различен етнически произход, вкл. мигранти.