top of page
Kids Painting Class

Ученици - свободни места

Title
Клас
Паралелка
Вид подготовка
Брой свободни места
Дата на публикуване
3
в
в
Общообразователна
10
06.10.2022 год.
3
а
а
Общообразователна
1
06.10.2022 год.
3
б
б
Общообразователна
5
07.11.2022 год.
4
г
г
Общообразователна
5
06.10.2022 год.
4
в
в
Общообразователна
4
06.10.2022 год.
4
б
б
Общообразователна
3
06.10.2022 год.
5
а
а
Общообразователна
5
23.11.2022 год.
5
б
б
Общообразователна
4
11.10.2022 год.
5
в
в
Общообразователна
7
11.10.2022 год.
6
а
а
Общообразователна
3
06.10.2022 год.
6
в
в
Общообразователна
1
06.10.2022 год.
6
б
б
Общообразователна
4
07.11.2022 год.
7
б
б
Общообразователна
4
06.10.2022 год.
7
а
а
Общообразователна
8
06.10.2022 год.
7
в
в
Общообразователна
1
06.10.2022 год.
7
г
г
Общообразователна
4
06.10.2022 год.
8
б
б
Профил: Природни науки
1
06.10.2022 год.
9
а
а
Профил: Софтуерни и хардуерни науки
11
11.10.2022 год.
9
б
б
Профил: Природни науки
11
24.10.2022 год.
10
б
б
Профил: Природни науки
8
23.11.2022 год.
11
а
а
Профил: Софтуерни и хардуерни науки
7
06.10.2022 год.
11
б
б
Профил: Природни науки
5
08.11.2022 год.
12
б
б
Профил: Природни науки
3
06.10.2022 год.
bottom of page