Kids Painting Class

Ученици - свободни места

Title
Клас
Паралелка
Вид подготовка
Брой свободни места
Дата на публикуване
2
а
а
Общообразователна
1
20.06.2022 год.
2
б
б
Общообразователна
5
20.06.2022 год.
2
в
в
Общообразователна
10
20.06.2022 год.
3
в
в
Общообразователна
5
20.06.2022 год.
3
а
а
Общообразователна
1
28.06.2022 год.
3
б
б
Общообразователна
3
20.06.2022 год.
3
г
г
Общообразователна
3
20.06.2022 год.
4
а
а
Общообразователна
1
20.06.2022 год.
4
г
г
Общообразователна
7
20.06.2022 год.
4
в
в
Общообразователна
3
20.06.2022 год.
5
а
а
Общообразователна
2
20.06.2022 год.
5
б
б
Общообразователна
3
20.06.2022 год.
6
г
г
Общообразователна
2
28.06.2022 год.
6
в
в
Общообразователна
1
20.06.2022 год.
6
б
б
Общообразователна
4
20.06.2022 год.
6
а
а
Общообразователна
8
28.06.2022 год.
7
г
г
Общообразователна
9
20.06.2022 год.
7
в
в
Общообразователна
10
20.06.2022 год.
7
б
б
Общообразователна
1
20.06.2022 год.
7
а
а
Общообразователна
3
20.06.2022 год.
8
б
б
Профил: Природни науки
10
20.06.2022 год.
8
а
а
Профил: Софтуерни и хардуерни науки
13
20.06.2022 год.
9
б
б
Профил: Природни науки
11
20.06.2022 год.
10
б
б
Профил: Природни науки
4
28.06.2022 год.
10
а
а
Профил: Софтуерни и хардуерни науки
7
20.06.2022 год.
11
б
б
Профил: Природни науки
3
20.06.2022 год.
12
б
б
Профил: Природни науки
9
20.06.2022 год.
12
а
а
Профил: Софтуерни и хардуерни науки
6
20.06.2022 год.